stichting Beelden uit Zee zie foto's van de onthulling!

Een uniek kunst project op het eiland Terschelling

De Terschellinger stichting Beelden uit Zee heeft als doel om met de  granieten blokken, welke werden opgedoken uit het wrak van de Otto, een internationaal belangrijk kunstwerk te laten realiseren door de vermaarde beeldhouwster Yšel Artsi. U kunt op de oranje indeling clicken voor meer informatie

1. Het verhaal van het graniet van de Otto

2. Het werk in uitvoering

3. YaŽl Artsi, de kunstenares

4. Het project ďBeelden uit ZeeĒ

5. Informatie voor sponsors

6. Comitť van aanbeveling

7. Bestuur Stichting Beelden uit Zee

8. Adviseurs voor het project  

9. Reeds aanwezige sponsors

10. Indien u het project wilt steunen......

11. Giften en Nieuwsbrief

 

 

 

1. Het verhaal van het graniet van de Otto

Op zondag 25 januari 1903 voer kapitein Morel met zijn Zweedse stoomschip ďde OttoĒ vanuit Gothenburg richting Manchester met een grote lading graniet aan boord. Het was zwaar weer en voor de kust van Terschelling kwam het schip tot zinken. De kapitein en de stuurman kwamen daarbij om. De andere 19 opvarenden ( waaronder 2 vrouwen) werden gered en op Terschelling aan land gebracht.

Precies honderd jaar later hebben leden van het Terschellinger duikteam ďEcuadorĒ 33 grote blokken graniet uit het wrak opgedoken. De afmeting varieert van 1 tot bijna 2 1/2 meter lengte en de zwaarste blokken wegen ruim een ton. Het was een zware en niet ongevaarlijke operatie voor de duikers om het materiaal uit de zee op te hijsen en aan land te brengen. Soms lagen de stenen bedekt onder een laag zand. Het schip van ďEcuadorĒ de ďUrsusĒ is zeker vijftien keer uitgevaren om de taak te volbrengen. Er ligt nog meer graniet in het wrak.

Het materiaal is afkomstig uit Iddefjorden, een fjord op de grens van Noorwegen en Zweden. In het begin van de 20e eeuw beleefde deze steengroeve in Noorwegen een ongekende bloei. Het prachtige labrador graniet werd naar alle uithoeken van de wereld geŽxporteerd.

 

2. Het werk in uitvoering

In 2003 en 2004 heeft de IsraŽlisch-Marokkaanse kunstenaar YaŽl Artsi een periode met een aantal van de 33 blokken graniet gewerkt. Hieruit is het beeld ďBolderĒ voortgekomen en een gedeelte van het beeld ďZeilenĒ. Het plan is om te komen tot een kunstwerk, bestaande uit zes monumentale sculpturen, dat op een prominente locatie op het eiland wordt geplaatst. Het was haar idee om beelden te creŽren met maritieme elementen die verwijzen naar de ontstaansgeschiedenis en tevens een verbinding vormen met het eiland. Omdat zij er de voorkeur aan geeft om in nauwe samenwerking met bewoners en publiek een kunstwerk te creŽren bood het Oerolfestival een perfecte gelegenheid om haar manier van werken te tonen. Haar activiteiten trokken veel toeschouwers en spontaan werd er van alle kanten hulp aangeboden door de eilanders en zelfs mensen van het vaste land.

 

3. YaŽl Artsi, de kunstenares

YaŽl Artsi heeft een internationale reputatie verworven op het gebied van beeldhouwen op locatie. Zo creŽerde ze o.a. in 1999 het beeldenpark in Farum (Denemarken) waarvoor ze nog zeven andere internationale beeldhouwers aantrok. Het is voor haar een manier om buiten de intimiteit van haar studio te treden. Hierdoor kan ze haar creatieve proces delen met de mensen waarvoor het kunstwerk bestemd is, zodanig dat het ook hun eigen creatie wordt. CreŽren krijgt voor haar daardoor een belangwekkende meerwaarde. Op de website  www.yael-artsi.com  treft u veel informatie aan over haar werk en haar .

De afmetingen van de granieten blokken die zijn opgevist bepalen als het ware hoe de kunstenaar haar beelden uiteindelijk vormgeeft. In dit geval kan zij niet vrij een ontwerp maken om vervolgens het benodigde materiaal te bestellen. Zij is gebonden aan de meestal lange en smalle blokken graniet die er zijn. Maar juist de aanwezigheid van deze tot nog toe ongebruikte Terschellinger schat op de bodem van de zee maakt dit monument van anders bijna onbetaalbaar graniet realiseerbaar.

Langzamerhand groeide het besef bij bewoners, andere betrokkenen en ook bij het gemeentebestuur,  dat Terschelling hiermee een uniek project in handen heeft en dat er een basis moest worden gecreŽerd om de realisatie van dit omvangrijke maritieme kunstwerk mogelijk te maken. Dit heeft geleid tot de oprichting van de ďStichting Beelden uit ZeeĒ in maart 2005.  

 

4. Het project ďBeelden uit ZeeĒ

De Stichting Beelden uit Zee is opgericht met als doel dat YaŽl Artsi haar grote beeld ďZeilenĒ gaat voltooien en dat zij daarnaast nog een aantal andere beelden gaat maken, waarna het afgeronde kunstwerk op een prominente locatie op het eiland kan worden geplaatst. De voorkeur voor een locatie gaat uit naar ďHet LichtjeĒ, een belangrijke plek aan de Waddenzee. Afhankelijk van de definitieve locatie zal YaŽl Artsi het ontwerp voor haar andere beelden bekend maken.

Voor het eiland Terschelling is dit om meerdere redenen een uniek project van grote betekenis:

 • De gemeente Terschelling en het toeristisch bedrijfsleven streven er naar om zoveel mogelijk maritiem historische aspecten van Terschelling onder de aandacht te brengen. Dit kunstwerk vormt een attractie dat bij uitstek past in dit beleid.

 • Voor het eerst wordt er op Terschelling een important modern kunstwerk geplaatst in de openbare ruimte. Een abstract kunstwerk met maritieme elementen, dat zowel kunstliefhebbers als toeristen zal aantrekken. De profilering van Terschelling op de toeristische markt als eiland van Natuur Ťn Cultuur komt hier bij uitstek in tot uitdrukking.

Omdat YaŽl Artsi tijdens Oerol 2003 en 2004 al aan haar twee andere beelden heeft gewerkt weten we hoezeer het hele creatieproces op de voet wordt gevolgd door een grote groep mensen van het eiland en vele toeristen. En niet alleen dat. Van alle kanten wordt praktische hulp geboden. Voor het vervoeren en keren van de stenen, het gratis verstrekken van een werkplek en materialen die nodig zijn voor de inrichting en aankleding, gereedschappen zoals een compressor, het aanbieden van woonruimte, en vooral ook veel gratis mankracht. Onmisbare assistentie, waar bij het creŽren van het derde beeld nog vaak op teruggevallen zal worden.

De unieke ontstaansgeschiedenis schept een speciale band met het eiland en het is een project dat Terschelling wederom nationaal en zelfs internationaal op de kaart zal zetten.

 

5. Informatie voor sponsors

In het plan van de Stichting Beelden uit Zee zullen voor het creŽren van de overige beelden veel mensen worden betrokken bij het hele proces. Daarnaast zullen vaste vrijwilligers het publiek dagelijks voorlichten over het project, waarbij zij o.a. de beschikking hebben over spectaculaire filmbeelden en fotomateriaal van het opduiken van de stenen. Tijdens de werkperiodes zullen foto-exposities worden ingericht van het fotomateriaal dat er rondom dit project voorhanden is. Menig professionele- en hobbyfotograaf heeft zich al uitgeleefd op het boeiende spektakel van de kunstenaar aan het werk met de steen. Ook zal daar uitgebreid de aandacht worden gevestigd op de tot dan toe bekende financiers.

Op Terschelling wordt mede met EG Leader gelden een modern fiets (en wandel) routeprogramma ontwikkeld, waarin dit kunstwerk zal worden opgenomen (Sporen in het zand). Naar verwachting zullen jaarlijks minstens 150.000 van de circa 400.000 gasten het kunstwerk gaan bezoeken en fotograferen. Ook voor de bevolking zal het een vast bezoekpunt worden.

Als het granieten kunstwerk eenmaal voltooid is zal het voor de eeuwigheid een nieuw symbool vormen voor Terschelling. De exploitatiekosten zijn vrijwel nihil.

Alle sponsoren en donateurs worden via periodieke Nieuwsbrieven van de ontwikkelingen op de hoogte gehouden.

Financiers die Ä 2500,- of meer bijdragen worden met hun naam en logo in een roestvrijstalen informatiepaneel bij het kunstwerk opgenomen. Tevens zal dit paneel de bezoekers achtergrondinformatie verschaffen over de maritieme geschiedenis van het eiland, de geschiedenis van het graniet uit de ďOttoĒ, de moeilijke omstandigheden waaronder de duikers van ďEcuadorĒ de zware blokken uit het wrak onder het zand zijn opgespoord, geborgen en naar Terschelling hebben vervoerd. Ook zal informatie worden gegeven over de geschiedenis van het beroemde Terschellinger culturele festival Oerol.

De onthulling van de ďBeelden uit ZeeĒ zal met groot ceremonieel vertoon plaatsvinden ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Oerol in 2006, waarbij uiteraard ook veel aandacht uit zal gaan naar de sponsors, de subsidiŽnten en de vele vrijwilligers.

Op 4 augustus 2005 zal koningin Beatrix het eiland bezoeken waar zij onder andere een ontmoeting zal hebben met beeldhouwster YaŽl Artsi en kennis zal nemen van het project ďBeelden uit ZeeĒ.

 

6. Comitť van aanbeveling

Drs. E.H.T.M. Nijpels, Commissaris van de Koningin in de provincie Frysl‚n;

Mr. J.M. Visser, burgemeester gemeente Terschelling;

Ir. P.A.E. van Erkelens, dijkgraaf Wetterskip Frysl‚n, Leeuwarden;

Dhr. E. Wanders, regionaal directeur Staatbosbeheer, Driebergen

Drs. K. van Twist, directeur Groninger Museum, voorzitter Oerol, Groningen;

Dr. W. Van Dieren, directeur onderzoeksbureau IMSA, Amsterdam;

Drs. J.W. J. Doeksen, directeur Doeksen Transport Group, Rotterdam.

Drs.  R. Waale, Stichting Keunstwerk Frysl‚n; 

 

7. Bestuur Stichting Beelden uit Zee

Drs. M.J. Kosters, voorzitter Terschellinger Ondernemers Vereniging (TOV), voorzitter;

Mevrouw  P.J.M. Brenninkmeijer, voorzitter stichting Artstream Creations Utrecht, secretaris;

De heer W. van Schoonhoven, hoofd financiŽn Gemeente Terschelling, penningmeester;

De heer J. Mulder, directeur Oerol Terschelling;

De heer G.A. de Weerdt, conservator gemeentelijk museum ít Behouden Huys Terschelling;

De heer W. Mier, ondernemer en voorzitter VVV Terschelling;

De heer J. Berghuis, kapitein sleepvaart, publicist en secretaris duikvereniging ďEcuadorĒ Terschelling;

De heer P. Melles, directeur Rederij Doeksen, Harlingen; 

 

8. Adviseurs voor het project

De heer J. Ybema, aannemer Terschelling;

De heer K. van der Voorn, directeur bouwbedrijf de Nieuwe Maten;

De heer J. Struijk, o.g. Overzee b.v., Terschelling;

 

9. Onze sponsoren:

Supersponsoren

 • Leader+ (EU)
 • Provincie Frysl‚n
 • Stichting Artstream creations, Utrecht
 • Gemeente Terschelling
 • Afscheidscadeau  Dr.J.A.J. Vink, CSM N.V.
 • Familie fonds Vereniging Eschauzier
 • Dirk Mentz Fonds, Terschelling
 • Wetterskip Frysl‚n, Leeuwarden

Hoofdsponsoren

 • Accell Group N.V., Batavus B.V., Koga B.V., Heerenveen
 • Burggraaff  Bouw, Leeuwarden
 • Bouw- en Aannemingsbedrijf Ybema, Terschelling
 • Bouwgroep Dijkstra en Draisma, Dokkum/Bolsward
 • Bouwbedrijf de Nieuwe Maten, Wormerveer
 • Coop. Producenten Org. Ned. Mosselcultuur, Ierseke
 • Dellewal Vakantieoord, Terschelling
 • Rederij Doeksen, Terschelling
 • Duikteam "Ecuador", Terschelling
 • Grontmij NV, Drachten
 • Heijmans Bouw, Leeuwarden
 • Van den Herik, Sliedrecht
 • Stichting Oerol, Terschelling  
 • Paal 8, Hotel aan Zee, Terschelling
 • Segesta Groep, Exploitatie, Vastgoed & Ontwikkeling, Alkmaar
 • SNS Reaal fonds, Utrecht
 • Tauw, Deventer
 • Transportbedrijf De Vlas, Harlingen
 • Bureau Vijn, Oentjerk
 • Woningstichting Pierre Louis, Terschelling

Sponsoren:  

 • Ambassade van IsraŽl, Den Haag
 • AVM Accountants, Harlingen 
 • Betonningsdienst Rijkswaterstaat, Terschelling
 • Bouwbedrijf Bos, Terschelling
 • Bureau voor Vormgeving 'Index',Utrecht
 • Combi Bouw, Terschelling
 • Camping Appelhof, Terschelling
 • Deloitte en Touche, Leeuwarden
 • Diverse donaties particulieren
 • Douma Staal, Sneek
 • Duinhof Hoveniers, Terschelling  
 • Dorpsgemeenschap Hoorn, Terschelling
 • Fotografie Koos Boertjens, Groningen
 • Fysiotherapie praktijk, Terschelling
 • Jong en Klasse Design, Utrecht
 • Kern met Pit ( Kon. Heide Mij), Arnhem
 • Kledingzaak Bijdelage, Terschelling
 • Loonbedrijf D. Hoekstra, Terschelling
 • Loonbedrijf Trip Hek, Terschelling
 • Rabobank Noordwest Friesland, Harlingen-Terschelling  
 • Restaurant de Koffiepot, Terschelling  
 • Schylge myn Lantse, cultuur historische vereniging, Terschelling 
 • Stevens en van Dijck, Leeuwarden
 • Super de Boer, Formerum
 • Terschellinger Ondernemersvereniging (TOV)
 • Terschelling Recreatie, Terschelling
 • Terschellinger Transport Service TST, Terschelling
 • Uitgeverij van Soeren & Co, Amsterdam
 • Vermilion Oil and Gas Netherlands BV, Harlingen
 • VVV Terschelling
 • Wadbedacht, bureau voor vormgeving, Terschelling

Personen:

 • Jan Struijk, directie en uitvoering bouw werken

 • Jetse de Beer, Ondersteuning

 • Peter Boersma, Bouwwerk

 • Jeroen Stobbe, Bouwwerk

 • Jan Ybema, Technische ondersteuning

 •  Frank Wuis, Huisvesting en Bouwwerk

 • Frans Schot, Informatiepaneel

 • en vele anderen

 

10. Indien u het project wilt steunen......

Indien u de totstandkoming van dit project wilt steunen kunt u contact opnemen met de Stichting Beelden uit Zee:

Voorzitter: Martinus Kosters, Lergerbosweg 3, 8896 JM Terschelling Ė Hoorn. 056 244 8307; kosters@inn.nl

Secretaris: Pauline Brenninkmeijer. Mauritsstraat 54, 3583 HS Utrecht. 030-2512332. beeldenuitzee@artstream.nl  

 

11. Giften en Nieuwsbrief

Stichting ďBeelden uit ZeeĒ zou het zeer op prijs stellen indien u een donatie wilt doen op (rabo) bankrekeningnummer 10.67.75.634  van de Stichting Beelden uit Zee te Terschelling, o.v.v.Gift beelden uit zee, ten behoeve van dit unieke maritieme geschenk aan de gemeenschap van Terschelling, dat ter gelegenheid van 25 jaar Oerol in 2006  wordt onthuld.

Indien u onderstaande gegevens invult en per e-mail verzendt naar beeldenuitzee@artstream.nl ontvangt u gratis de nieuwsbrieven die er in het kader van dit project zullen verschijnen.

 • Voornaam                               

 • Achternaam

 • Straat en huisnummer

 • Woonplaats en Postcode

REEDS VERSCHENEN NIEUWSBRIEVEN KUNT U HIER DOWNLOADEN:

Download Nieuwsbrief 1

Download Nieuwsbrief 2

Download Nieuwsbrief 3

Download Nieuwsbrief 4

Download Nieuwsbrief 5

Download Nieuwsbrief 6 ( na opening)

YaŽl  Artsi heeft een wereld reputatie door haar monumentale sculpturen. Op bovenstaande foto staat ze voor het door haar gemaakte monument 'Earthquake' in Tel Aviv, ter herinnering aan de in 1995 vermoorde premier Rabin.

In december 2004 werd het Beeld 'Convivencia' onthuld in de stad Vitoria, Spanje. Zij ontwierp dit in opdracht van de stad ter herdenking van het feit dat 500 jaar geleden burgers van de 3 Grote religies vreedzaam samenwoonden in deze stad.

Hieronder: Convivencia. Meer foto's van dit beeld op de website van YaŽl  Artsi onder News.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een oude foto van de Otto

Duikers van Ecuador aan het werk

Schets van het wrak

De blokken graniet komen na honderd jaar weer boven water

Het graniet is onder water helemaal begroeid

Een oude foto van de graniet groeve in Noorwegen

Sommige blokken zijn meer dan 2.5 meter en wegen meer dan een ton

YaŽl Artsi bij haar beeld 'Pregnancy'

Eilanders helpen YaŽl bij het draaien van een blok graniet

YaŽl werkt aan een blok voor 'Sails', een sculptuur bestaande uit 2 achter elkaar geplaatste masten met ieder 3 zeilen. Zie het ontwerp hieronder.

Eilanders helpen mee aan het splitsen van de blokken

YaŽl  met een Zweedse assistente

YaŽl legt aan een schoolklas uit hoe ze werkt

Trotse duikers bij de onthulling van het tweede beeld : de Bolder

 

Het graniet van het beeld Bolder heeft verschillende gradaties: van ruw tot spiegelglad en heeft een blauwe uitstraling

De beoogde locatie van de beeldengroep aan de Waddenzee: het zgn. Lichtje. 

YaŽl  Artsi's werkplaats aan de Willem Barentszkade op Terschelling. De grafitie werd gesponsord door kledingbedrijf BijdeLage.

De Koningin bezocht op 4 augustus 2005 Terschelling en bekeek o.a. het project Beelden uit Zee. Ze onderhield zich in het Frans met YaŽl  over hun beider passie: beeldhouwen.

Voortgang 2006

Het definitieve ontwerp is gereed. Zes sculpturen zullen op locatie 'het lichtje' aan de dijk bij de waddenzee worden geplaatst.

Hieronder een fotografische impressie :

"eiland"

"wrak"

"zeilen"

"vergaan"

"bolder"

"eilanders"

---------------------

Onthulling op 8 september 2006

Afgelopen juni heeft YaŽl Artsi tijdens Oerol 2006 haar kunstwerk kunnen voltooien. In drie weken tijd heeft zij met haar assistent drie stenen bewerkt voor het beeld ďVergaanĒ en heeft zij het ďhoofdĒ van de ďEilandersĒ gecreŽerd. Alles is nu gereed voor de zes beelden die op het dijklandschap ďHet LichtjeĒ komen te staan.

yael liggend op een deel van het beeld 'vergaan'

Veel Oerolbezoekers hebben haar YaŽl weer aan het werk gezien. Ook de tentoonstelling over het project werd druk bezocht. Heel wat mensen zijn symbolisch aandeelhouder geworden van de beelden uit zee, waarvoor zij een kaartenstandaard ontvingen van het labrador graniet, samen met een setje van 8 kaarten met alle ontwerpen.

de beelden worden verscheept naar het vaste land voor het aanbrengen van de funderingsgaten.

Tijdens de werkzaamheden in juni was er weer volop hulp van Terschellingers voor het verplaatsen van de stenen en andere zaken: Jetse de Beer, Jan Ybema, Johan Meerkerk , Kees Kleijn, de Betonning, Jurre OosterveldÖ. De betrokkenheid van de eilanders is steeds weer verrassend, hetgeen o.a. bleek uit een vraag van ťťn van de bewoners aan YaŽl: ďWanneer zijn onze beelden klaar?Ē

Onthulling

Op vrijdag 8 september a.s. vindt de officiŽle inwijding plaats van het park ď Beelden uit Zee Ē op de zeedijk  van Terschelling. Ter gelegenheid van 25 jaar Oerol zullen de beelden geschonken worden aan de gemeenschap van Terschelling. 

Dr. B. Mulder , Gedeputeerde Cultuur van de Provincie Frysl‚n, zal de onthulling verrichten. De ceremonie, die plaatsvindt om 15.00 op de locatie bij ďHet LichtjeĒ zal op ďOerolwijzeĒ worden ingevuld. Het wordt een feestje voor de eilanders en alle betrokkenen.

Voor verdere beschrijvingen en informatie zie  nieuwsbrief 5 van Augustus 2006.

Klik op deze link voor het verslag en foto's van de onthulling!