stichting Beelden uit Zee 

Een uniek kunst project op het eiland Terschelling

Onthulling Beelden uit Zee

8 September 2006 is op Terschelling het beeldenpark “Beelden uit Zee” op feestelijke wijze onthuld. De zes beelden: “Zeilen, “Eilanders”,”Vergaan”, “Bolder”, “Eiland” en “Wrak” staan nu op hun definitieve plek in het prachtige dijklandschap “Het Lichtje” aan de Waddenzeedijk. Beeldhouwster Yaël Artsi en haar echtgenoot hebben als eregast de onthulling van haar kunstwerk bijgewoond. De gasten kwamen van heinde en ver om deze gebeurtenis mee te maken en uiteraard waren er ook veel eilanders van de partij.

De ceremonie begon in Hotel Restaurant Bornholm waar alle gasten zich verzamelden. Voorzitter van de Stichting Beelden uit Zee, Martinus Kosters, sprak een openingswoord. Hij bedankte de vele sponsors en vrijwilligers die middelen en tijd hebben geïnvesteerd om het creëren van dit park mogelijk te maken. Verder was hij vol lof over de prestaties van Yaël Artsi.

Daarna hielden Burgemeester Jurrit Visser en Oerolvoorzitter Oeds Bijlsma een speech. Beide benadrukten o.a. de unieke ontstaans- geschiedenis van de beelden. De granieten blokken die voor deze beelden zijn opgedoken door Terschellinger duikers uit het Zweedse wrak “De Otto”, waardoor er een hechte band is ontstaan van de bewoners van het eiland met de kunstwerken.

Vervolgens wandelde het gezelschap in één lange stoet over de dijk naar het Lichtje, voorafgegaan door een fanfare.

Het weer speelde mee: de eerste zonnige dag sinds weken. Aangekomen bij de beelden stonden acht leden van de surfclub opgesteld rondom het Beeld “Eilanders”. Met hun surfplanken bedekten zij het beeld. Gedeputeerde Cultuur van de Provincie Friesland, Bertus Mulder, mocht een startsignaal geven met een ouderwetse scheepstoeter, waarop de surfers één voor één hun plank lieten vallen, als een bloem die openging.

 

De overige beelden waren omhuld met blauwe lappen. Door middel van lijnen waren deze lappen verbonden met een grote vlieger. Het duurde even voordat er een briesje wind kwam, maar uiteindelijk ging de vlieger de lucht in en nam de lappen mee. Het park was onthuld.

"Eiland"   - "Island"

"Vergaan"  - " Lost at sea"

Bertus Mulder hield nog een speech. Daarna kwam Yaël Artsi zelf aan het woord. Het was een indrukwekkend gezicht hoe het publiek op de dijk stond opgesteld om de ceremonie te aanschouwen.

Yaël Artsi brengt een toast uit na haar speech.

 

Gedeputeerde Mulder, Burgemeester Visser en Dijkgraaf Erkelens van het Waterschap ontvingen de nieuwe uitgave van het overzicht van Yaël's werk.

Na afloop was er champagne en werd er flink getoast op het fantastische resultaat en op deze prachtige aanwinst voor Terschelling, dat zich hiermee opnieuw heeft bewezen als een eiland van natuur èn cultuur. Sindsdien is het een komen en gaan van fietsers en wandelaars die de plek bezoeken en bewonderen.  

Overzicht deel Park - Part overview Park

Het reusachtige beeld : "Zeilen" - "Sails" (h = 3.5 m)

 

" Bolder"

"Wrak"  - "Wreck"

" Eilanders" - "Islanders"

 

Pauline Brenninkmeijer (nam het initiatief tot het project) , Martinus Kosters (maakte het project met heel veel inspanning financieel mogelijk) en  Yaël Artsi (ontwierp in 2003 de basis sculpturen en slaagde erin met de aanwezige granieten blokken haar ontwerpen te realiseren).